فراخوان ایزو برای مدیر آکادمی جدید این سازمانخلاصه ای از ویژگی های افراد صلاحیت دار از دیدگاه ایزو به شرح ذیل می باشد:
"مرکز پژوهش دانشگاهی ایزو که به تازگی تاسیس شده، قرار است فعالیت های استاندارد سازی را سمت و سو بخشیده، توانایی و ظرفیت اعضا را ارتقا داده و به افرادی که در استاندارد سازی مشارکت دارند کمک کند تا حداکثر بهره وری از فرآیند را داشته باشند. لازمه این کوشش ها پی ریزی و توسعه مناسبات مستحکم میان اعضا و مدیریت همکاری ها با موسسات دانشگاهی و تحقیقات است.
در این جایگاه شخص باید دارای توانایی:
-    تدوین و هدایت راهبرد "آکادمی ایزو" برای ارتقای ظرفیت عضویت، افزایش اعتبار ایزو و ایجاد رقابت در زمینه استاندارد سازی از طریق آموزش و تحقیقات
-         طراحی و اجرای طرح های تجاری و بازاریابی برای ایزو
-    برقراری و توسعه روابط نزدیک با اعضای ایزو با درک نیازها و شناخت اهداف و ارایه برنامه های آموزشی و حمایتی متناسب با آن با هدف افزایش ظرفیت سازی سازمانی
-    گسترش روابط با سازمان های توسعه ای و حمایتی که از فعالیت های استاندارد سازی در اقتصادهای رو به رشد حمایت می کنند، هماهنگ کردن اهداف استراتژیک ایزو و اعضای آن با این سازمان ها و برآورده ساختن انتظارات و اهداف مالی آنان
-    همکاری نزدیک با مدیران و کارشناسان ایزو، طرح ریزی، تولید، بازاریابی و ارایه محصولات و خدمات آموزشی به تمامی گروه های کاربردی، تدوین برنامه آموزشی جدید و یافتن راه حل های منسجم آموزشی برای ارتقای مهارتهای فنی در محدوده هایی که توسط استانداردهای ایزو پوشش داده شده اند
-         شناسایی فرصت های جدید تجاری و انعقاد توافق نامه های آموزشی و تحقیقاتی با سازمان های ذیربط
-    مدیریت بودجه آکادمی و پیش بینی کلیه فعالیت های آموزشی، تعیین شاخص های کلیدی عملکرد، هماهنگی برنامه های آموزشی، ارتقای بهره وری و تدوین یک مدل تضمین کیفیت با هدف حفظ سرآمدی استانداردهای ایزو
-    رهبری و هدایت یک گروه چند زبانه و چند فرهنگی متشکل از متخصصان آموزشی و تحقیقات و تضمین تمامی فعالیت های تحقیقاتی و تجاری به روشی کارآمد و هموار
-         مشارکت در تدوین و اجرای راهبردی ایزو در تمامی سطوح سازمانی
-         عضویت در گروه مدیریت ارشدی که مسئولیت اجرای طرح راهبردی ایزو را عهده دار است
-    تشویق و تبلیغ فرهنگ شفافیت، صداقت و اجرایی بودن در ساختار دبیرخانه مرکزی ایزو که اعتبار ایزو به عنوان یک محیط کاری درجه اول را غنا می بخشد.
اگر ذاتاً مدیری هستید که دارای تجربه های زیر می باشید:
-         تجربه مناصب مدیریت و رهبری در سطوح بین المللی (تجربه مذاکرات با مقامات بین المللی)
-         توانایی جذب منابع مالی از سازمان های حمایتی و توسعه ای
-    توانایی تدوین و اجرای راهبردهای آموزشی و تحقیقات، حفظ برنامه های آموزشی و درسی، سازماندهی و ارایه دوره های آموزشی، سمینارها، رویدادها، کنفرانس ها، جلسات و کارگاه های آموزشی
-         شناسایی و دستیابی به بازارهای جدید و راه اندازی موفقیت آمیز محصولات و خطوط تولید جدید
-         تدوین و اجرای راهبردهای آموزشی از راه دور
اگر واجد مهارت های تخصصی نظیر:
-    دارا بودن درک عالی از روش شناسی های آموزشی، طراحی آموزشی و آموزش از راه دور و 
فناوری های دیگر
-         تجربه کافی در رهبری و مدیریت تحت شرایط سخت کاری، محیط های چند فرهنگی و بین المللی
-         شبکه ارتباطی گسترده، مهارت های ارتباطی
-    توانایی ایجاد ارتباطات مثبت و مثمر ثمر با همکاران و شرکا، رهبری و ترغیب گروه های بزرگ و تقویت همکاری در میان سطوح اجرایی و فرهنگی
-         مهارت مدیریت مالی مناسب و توانایی تجاری
قابل اعتماد، مثبت، شفاف و مشارکت کننده و کسی که شعار "می توانیم" را همیشه در ذهن دارد بهترین گزینه برای این سمت خواهد بود. متقاضیان باید دارای مدرک دانشگاهی یا کارشناسی ارشد در مدیریت بازرگانی، مهندسی و یا دیگر رشته های مرتبط باشند. تسلط به زبان انگلیسی الزامیست و دانستن یک زبان دیگر مزیت محسوب می شود. 10 فوریه (21 بهمن) آخرین فرصت برای متقاضیان است که می توانند درخواست خود را به نشانی job@iso.org با موضوع: ISO-Academy ارسال نمایند.

فراخوان ایزو برای مدیر آکادمی جدید این سازمان