آشنايي با استاندارد بين المللي ISO/IEC17067 هدف از ارائه اين پاورپوينت ، ارائه تفسير درست از اين استاندارد و حمايت از اجراي درست آن مي باشد . در اين متن عناصر كليدي آن و تفاوت اين استاندارد با نسخه پيشين توضيح داده شده است.  علاقمند آن  مي توانند با استفاده از لينك زير فايل آموزشي  مذكور را دانلود نمايند.
لینک دانلود
 

آشنايي با استاندارد بين المللي ISO/IEC17067