مهندسين مشاور آب کرخه

مهندسين مشاور آب کرخهمدیر عامل

كريم منابي

نشانی

خوزستان، اهواز، ميدان هجرت، پلاک ................... تهران: سعادت اباد- ميدان کاج، خيابان نهم، پلاک 12، مجتمع نيايش، طبقه سوم، واحد5

تلفن

22139039
06133366143-5


نمابر

06133366142

ایمیل

etminani@abkarkheh.ir
www.abkarkheh.ir


وب سایت