مرکز تحقيقات صنايع انفورماتيک

مرکز تحقيقات صنايع انفورماتيکمدیر عامل

ويدا سينا

نشانی

تهران-خ کريمخان زند-خ‌شهيد عضدي(آبان جنوبي) -خ رودسر-پ 3

تلفن

88925950

نمابر

88937658

ایمیل

rcii@rcii.ir

وب سایت