بازرسي بين المللي شنتيا

بازرسي بين المللي شنتيامدیر عامل

علي قايني

نشانی

مشهد،‌ خيابان آبكوه، بين آبكوه 11 و 13، پلاك 331، طبقه 2، واحد 4

تلفن

0513-7253555

نمابر

05137287961

ایمیل

als33205@gmail.com

وب سایت

www.als33205.com