خدمات مهندسي آزمون آسا پارسه

خدمات مهندسي آزمون آسا پارسهمدیر عامل

مرتضي طباطبائي تبريزي

نشانی

تهران- ابتداي خيابان بهار جنوبي- برج بهار- طبقه 4 اداري- واحد 584

تلفن

77617185
77617186
77617187
77617188
77617189


نمابر

77617625

ایمیل

info@aapi-co.com
manager@aapi-co.com


وب سایت