بازرسي مهندسي ايران (IEI)

بازرسي مهندسي ايران (IEI)مدیر عامل

وحيد زنجان پور

نشانی

خ وليعصر، بالاتر از پارک ساعی، پلاک 2434، طبقه چهارم

تلفن

88777701

نمابر

88206669

ایمیل

info@ieico.com

وب سایت

www.ieico.com