شاردين آفرين (SAI)

شاردين آفرين (SAI)مدیر عامل

علي هژبر

نشانی

خ وليـعصر، خ توانير، پلاك 17 ، طبقه 4 ، واحد 15

تلفن

88878721 الی 30

نمابر

88798777

ایمیل

Technical@sai.co.ir

وب سایت