تكيـن كو

تكيـن كومدیر عامل

محمدعلي جبرئيلي

نشانی

آدرس تهران خیابان استاد مطهری خیابان کوه نور پلاک 18 طبقه دوم واحد11

تلفن

88529728-37

نمابر

88741040

ایمیل

info@techinco.net

وب سایت

www.techinco.net