بليـوان

بليـوانمدیر عامل

صادق سميـعي

نشانی

خ خالد اسلامبولي (ورزاء)، كوچه ششم، كوچه دل افروز، شماره 17 ، ساختمان كتاب سرا

تلفن

88716104
88727108


نمابر

88717819

ایمیل

balivan@balivan.org

وب سایت

http://www.balivan.org