بازرسي مهندسي و کنترل کيفيت سنجش گستر دانا

بازرسي مهندسي و کنترل کيفيت سنجش گستر دانامدیر عامل

مسعود نوراحمدي

نشانی

ميدان آزادي، نرسيده به شهرک اکباتان، خيابان شهيد رياحي، پلاک 4، ط 5

تلفن

44631773

نمابر

44631610

ایمیل

SGDEI.co89@gmail.com

وب سایت