اس جی اس (SGS)

اس جی اس (SGS)مدیر عامل

علی ابراهیم زاده

نشانی

آرژانتين، ابتداي بخارست، شماره47، طبقه دوم

تلفن

88542400

نمابر

88736074

ایمیل

ali.ebrahimzadeh@sgs.com
go.info@sgs.com


وب سایت