ایران از کدام کشور ها کالا وارد کرده است؟ ایران از کدام کشور ها کالا وارد کرده است؟

 
طی3ماهه منتهی به خرداد ماه سال جاری ارزش صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی بالغ بر 6 میلیارد و 766 میلیون دلار بود. در این مدت وزن کالاهای صادر شده یاد شده به حجم 15 میلیون و 701 هزار تن بوده است.
 
براساس این گزارش؛ طی 3 ماهه نخست امسال ارزش صادرات بخش صنعت به میزان 2 میلیارد و282 میلیون دلار ،ارزش صادرات فرش و صنایع دستی 94 میلیون دلار و ارزش صادرات بخش معدن بالغ بر 529 میلیون دلار بود. همچنین طی 3 ماهه نخست امسال وزن کالاهی صنعتی صادر شده به میزان 4 میلیون تن ، وزن فرش و صنایع دستی به میزان یک میلیون تن و وزن فرآورده های معدنی به میزان 5 میلیون و 735هزارتن بود .
 
همچنین،طی 3 ماهه نخست امسال ؛ ارزش واردات بخش صنعت بالغ بر 8 میلیارد و 938 میلیون دلار و ارزش واردات بخش معدن به میزان 106 میلیون دلار بود .
همچنین طی 3 ماهه نخست سال جاری وزن کالاهای صنعتی وارد شده بالغ بر 4 میلیون و 326 هزارتن و وزن محصولات معدنی به میزان 208میلیون تن بود.
در این مدت ، ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی به میزان 189 میلیون دلار بوده است.
 
کشورهای هدف صادراتی طی 3 ماهه نخست امسال شامل چین، امارات متحده عربی، عراق، هند ، افغانستان، اندونزی،ترکیه،ترکمنستان،پاکستان،وآذربایجان بوده است. همچنین در این مدت جمهوری اسلامی ایران از کشورهایی نظیر امارات متحده عربی، چین، جمهوری کره، آلمان، سوئیس فدراسیون روسیه ،هلند،سنگاپور، فرانسه و ترکیه کالا به داخل کشور وارد کرده است.

ایران از کدام کشور ها کالا وارد کرده است؟