کوتکنا(Cotecna )

کوتکنا(Cotecna )



مدیر عامل

مهدی تولیت

نشانی



تلفن

22691400

نمابر



ایمیل



وب سایت

تهران- فرمانیه غربی- بعد از خیابان وطن پور- پلاک 166- واحد 1