کوتکنا(Cotecna )

کوتکنا(Cotecna )مدیر عامل

مهدی تولیت

نشانیتلفن

22691400

نمابرایمیلوب سایت

تهران- فرمانیه غربی- بعد از خیابان وطن پور- پلاک 166- واحد 1