صدور مجوز فعالیت اولین موسسه رتبه بندی به نام شرکت مهندسی صنعتی فهامهصدور مجوز فعالیت اولین موسسه رتبه بندی به نام شرکت مهندسی صنعتی فهامه

طی مراسمی که با حضور هیات مدیره مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران برگزار گردید، شرکت مهندسی صنعتی فهامه که پیشتر مورد ارزیابی و تایید صلاحیت قرار گرفته بود گواهی نامه خویش را دریافت کرد.
در این مراسم ابتدا آقای فرهادی مدیرعامل مرکز ملی رتبه بندی طی گزارشی چگونگی احراز صلاحیت موسسات رتبه بندی را ارائه نمود و در ادامه آقای خوانساری نائب رئیس اتاق ایران و رئیس هیات مدیره مرکز ملی رتبه بندی ابراز امیدواری نمودند که شرکت مذکور بتواند در اجرای مسئولیت محوله در عرصه اقتصادی کشورمان موفق عمل نموده و با دقت و ظرافت هرچه بیشتر با رتبه بندی شرکت های متقاضی به یاری فعالان زحمت کش اقتصادی بشتابند.

صدور مجوز فعالیت اولین موسسه رتبه بندی به نام شرکت مهندسی صنعتی فهامه