مجمع عمومی و فوق العاده جامعه ممیزی و بازرسی برگزار شدمجمع عمومی و فوق العاده جامعه ممیزی و بازرسی برگزار شد

ابتدا آقای مسلم عباسی رئیس هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی به قرائت گزارش عملکرد سال 96 جامعه ممیزی پرداخت. شرکت جامعه ممیزی در جلسات متعدد هیات ارزیاب، برگزاری منظم جلسات داخلی هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی، شرکت ده ها تن از مدیران عامل شرکت های بازرسی در جلسات هیات مدیره جهت بررسی مشکلات، فعال شدن کمیته های فنی مختلف در جامعه ممیزی و بازرسی نظیر کمیته آسانسور، کمیته خودرو و غیره، پیروزی جامعه ممیزی و بازرسی در دعوی حقوقی علیه شرکت چینی که از اعتبار لازم برخوردار نبود، انتخاب نمایندگانی از سراسر کشور به عنوان نمایندگان استانی هیات های ارزیاب ار عمده محورهای گزارش قرائت شده از سوی آقای مسلم عباسی بود.
در ادامه آقای صادق سمیعی خزانه دار جامعه ممیزی و بازرسی به قرائت گزارش مالی جامعه در سال 96 پرداخت.
پس از آن آقای صفری بازرس جامعه ممیزی و بازرسی به ارائه گزارش خود پرداخت. آقای صفری در گزارش خود هم به صورت شکلی و هم از لحاظ کیفی عملکرد هیات مدیره را تائید کرد. آقای صفری همچنین گزارش های مالی و سایر گزارش های ارائه شده در جلسه را تائید کرد.
در ادامه اعضای جامعه ممیزی و بازرسی با افزایش مبلغ ورودی از 10 میلیون ریال به 20 میلیون ریال و افزایش مبلغ حق عضویت از 10 میلیون ریال به 15 میلیون ریال موافقت کردند. هیات مدیره اعلام کرد که قرار از محل این افزایش ملکی به عنوان مکان دائمی برای جامعه ممیزی و بازرسی تهیه شود.
در ادامه اعضای جامعه ممیزی و بازرسی در خصوص انتخاب بازرس وارد شور شد. آقایان حسن رضا صفری و ثمین شهمیری به عنوان کاندیدای بازرسی برگزیده شدند که در نهایت از مجموع  33 رای ماخوذه آقای حسن رضا صفری با 23 رای به عنوان بازرسی اصلی و آقای ثمین شهمیری با 9 رای به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.
در پایان اساسنامه جدید جامعه ممیزی و بازرسی نیز به رای اعضا گذاشته شد که به اتفاق آرا به تصویب رسید. همچنین برخی اعضا در وقت باقی مانده به تبادل نظر درباره لزوم تعیین قیمت پایه برای بازرسی از سوی اعضای جامعه ممیزی و بازرسی و هماهنگی همه شرکت ها با این قیمت پایه پرداختند و پیشنهاداتی برای نظارت بیشتر بر هماهنگی قیمت ها ارائه کردند.
 

مجمع عمومی و فوق العاده جامعه ممیزی و بازرسی برگزار شد

مجمع عمومی و فوق العاده جامعه ممیزی و بازرسی برگزار شد
مجمع عمومی و فوق العاده جامعه ممیزی و بازرسی برگزار شد