برگزاری دوره آموزشی بازرسی کمی و کیفی روغن های خوراکی و آشنایی با کستی های تانکر حمل کننده آنبرگزاری دوره آموزشی  بازرسی کمی و کیفی روغن های خوراکی و آشنایی با کستی های تانکر حمل کننده آن

این دوره آموزشی در تاریخ پنجشنبه 12 بهمن ماه و حمعه 13 بهمن ماه برگزار خواهد شد.
علاقمندان به شرکت در این دوره آموزشی در صورت تمایل بریا ثبت نام می توانند تا تاریخ 30 دی ماه سال جاری به ازای هر نفر مبلغ دو میلیون و پانصد هزار رسال برابر با 250 هزا رتومان به حساب حاری 33945-977 بانک تجارت شعبه مطهری کد 301 وازیر کرده و تصویر ان را با ذکر نام شرکت به جامعه ممیزی و بازرسی ارسال نمایند.
در صورت معرفی بیش از 3 نفر در این دوره آموزشی هزینه ثبت نام مشمول 10 درصد تخفیف خواهد شد.
اولویت برای حضور در این دوره آموزشی با توجه به محدودیت فضا، با شرکت هایی است که سریعتر اقدام به ثبت نام و پرداخت هزینه دوره نمایند.
لازم به ذکر آقایان مهندس مزدا کاظم زاده و کاپیتان گودرز قلعه گلاب مدرسین این دوره آموزشی خواهند بود.
 

برگزاری دوره آموزشی بازرسی کمی و کیفی روغن های خوراکی و آشنایی با کستی های تانکر حمل کننده آن