دومین دوره آموزشی بازرسی برنج و آشنایی با انواع کشتی و کانتینرهای حمل آندومین دوره آموزشی بازرسی برنج و آشنایی با انواع کشتی و کانتینرهای حمل آن

این دوره در سالن آموزشی موسسه رده بندی ایرانیان به آدرس میدان هفت تیر، خیابان قائم مقام فراهانی، بالاتر از میدان شعاع، کوچه شبنم، پلاک 5 در تاریخ 9 و 10 آذرماه برگزار می شود.
ساعت شروع کلاس ها 8:30 صبح است.
علاقمندان به شرکت در این دوره می توانند با جامعه ممیزی و بازرسی ایران به شماره تلفن 88706192تماس حاصل کنند

دومین دوره آموزشی بازرسی برنج و آشنایی با انواع کشتی و کانتینرهای حمل آن