گمرک تمرچین پیرانشهر تعطیل شدگمرک تمرچین پیرانشهر تعطیل شد

بر اساس نامه‌نگاری صورت گرفته میان ناظر گمرکات آذربایجان غربی و ارومیه با مدیرکل حوزه ریاست کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، گمرک تمرچین پیرانشهر تا اطلاع ثانوی مسدود است.
در نامه مذکور آمده است:
مدیرکل محترم حوزه ریاست کل گمرک جمهوری اسلامی ایران
موضوع: تعطیلی گمرک تمرچین پیرانشهر
با سلام
احتراما با عنایت به نامه شماره ۹۶/۶۷۷۹۸۱ مورخ ۹۶/۰۷/۰۴ اداره کل گمرک تمرچین پیرانشهر، تا اطلاع ثانوی کلیه رویه های ترانزیت، صادرات، ورود و خروج سواری و اتوبوس حامل مسافر در آن گمرک تعطیل می باشد. لذا مراتب جهت استحضار و صدور هر گونه دستور مقتضی به حضور ایفاد می گردد.
احمد برکاپیان زنجانی
ناظر گمرکات آذربایجان غربی و مدیرکل گمرک ارومیه

گمرک تمرچین پیرانشهر تعطیل شد