جزئیات برنامه پیشنهادی وزرای اقتصادیجزئیات برنامه پیشنهادی وزرای اقتصادی

ساعتی پیش فهرست وزرای پیشنهادی دولت برای حضور در کابینه دوازدهم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. بر این اساس هر یک از وزرای اقتصادی نیز، برنامه های خود را به صراحت اعلام کرده و مشخص نمودند که چه برنامه ای برای اقتصاد ایران دارند.
 متن کامل برنامه پیشنهادی وزرای اقتصادی را منتشر شد:
مسعود کرباسیان- وزارت امور اقتصادی و دارایی
http://media.dolat.ir/uploads/org/150217690810847600.pdf
محمود حجتی- وزارت جهاد کشاورزی
http://media.dolat.ir/uploads/org/150217582815617800.pdf
علی ربیعی- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
http://media.dolat.ir/uploads/org/150217348761364800.pdf
عباس آخوندی- وزیر راه و شهرسازی
http://media.dolat.ir/uploads/org/150217378607518600.pdf
محمد شریعتمداری- وزیر صنعت، معدن و تجارت
http://media.dolat.ir/uploads/org/150217384689396700.pdf
بیژن نامدار زنگنه- وزیر نفت
http://media.dolat.ir/uploads/org/150217400583157000.pdf
حبیب الله بیطرف- وزیر نیرو
http://media.dolat.ir/uploads/org/150217412544786800.pdf

جزئیات برنامه پیشنهادی وزرای اقتصادی