محکومیت عرضه‌کننده متخلف کالاهای غیراستاندارد به ۵۰ ماه حبسمحکومیت عرضه‌کننده متخلف کالاهای غیراستاندارد به ۵۰ ماه حبس

مسلم بیات افزود: این متخلف به علت عرضه و فروش کالای غیراستاندارد و نیز فک پلمب غیرقانونی، علاوه بر ۵۰ ماه حبس، به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی نیز محکوم شد.
وی گفت: حکم این متهم به دلیل اقدام به فک پلمب غیرقانونی، از سه ماه حبس به دو سال حبس تشدید شده است.
وی تاکید کرد: این اداره‌کل در برخورد قانونی با متخلفان و تهدیدکنندگان سلامت و ایمنی مردم، بسیار قاطع برخورد می‌کند و در این جهت، از ابتدای امسال تا کنون از ۸۱ نفر متخلف در دادگاه شکایت شده‌است.

محکومیت عرضه‌کننده متخلف کالاهای غیراستاندارد به ۵۰ ماه حبس