مجمع عمومی جامعه ممیزی و بازرسی برگزار شدمجمع عمومی جامعه ممیزی و بازرسی برگزار شد

در این مجمع که با حضور نماینده اتاق بازرگانی برگزار شد پس از تعیین هیات رئیسه موقت، آقای مسلم عباسی، رئیس هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی در گزارشی به عملکرد هیات مدیره جامعه در طول سه سال گذشته پرداخت. شرکت در جلسات به طور منظم در سازمان ملل استاندارد، اتاق بازرگانی و سازمان های استاندارد برخی استان ها، حل و فصل برخی اختلاف های صنفی میان اعضا، دفاع از حقوق جامعه ممیزی و بازرسی در نهاد های زیربط، تلاش برای برگزاری کلاس های از سوی کمیته فنی جامعه از جمله اقداماتی بود که آقای مسلم عباسی در خصوص آنها به تفصیل توضیحاتی ارائه کرد.
در ادامه آقای صادق سمیعی، از اعضای هیات مدیره و خزانه دارد جامعه ممیزی و بازرسی در گزارشی به توضیح تراز مالی جامعه ممیزی و بازرسی در طول سه سال گذشته پرداخت که پس از پایان گزارش، اعضای جامعه ممیزی به اتفاق آرا این گزارش را تائید و تصویب کردند.
همچنین آقای حسن رضا صفری، بازرس جامعه ممیزی در گزارشی به تحلیل و بررسی عملکرد هیات مدیره و نقاط قوت و ضعف آن پرداخت که این گزارش نیز از سوی اعضا جامعه به اتفاق آرا تصویب و تائید شد.
در ادامه آقای آرمین منتظری گزارشی از وضعیت وب سایت جامعه ممیزی و بازرسی ارائه کرده و اعضا جامعه به همکاری و همراهی بیشتر در راستا تولید محتوی مرتبط با بازرسی برای انتشار در وب سایت دعوت کرد.
پس از آن مجمع عمومی وارد مقوله انتخاب هیات مدیره جدید جامعه ممیزی و بازرسی شد. نکته قابل توجه اینکه در این مجمع تنها آندسته از اعضایی حق رای داشتند که کارت عضویت در اتاق بازرگانی را در اختیار داشتند. پس از پایان رای گیری نتایج ذیل به دست آمد:
1- آقای مسلم عباسی           53 رای
2- آقای علی ابراهیم زاده        30 رای
3- آقای صادق سمیعی          30 رای
4- آقای محمدرضا طالبی         29 رای
5- آقای احمد امری                26 رای
و
6- آقای اسماعیل احمدی        25 رای
7- آقای علیرضا صوفی زاده      21 رای
همچنین آقای حسن رضا صفری بار دیگر با کسب اکثریت مطلق آرا به عنوان بازرس انتخاب شد.
در ادامه این جلسه اعضای جامعه ممیزی به اتفاق آرا تصویب کردند که برای تصویب و تائید نهایی اصلاجیه اساسنامه جامعه ممیزی فرصتی سه ماهه را برای مطالعه بیشتر و جمع آوری نظرات اعضا در نظر بگیرند.
در پایان جامعه ممیزی و بازرسی از اعضا و شرکت کنندگان در مجمع عمومی به صرف شام پذیرایی کرد.
لازم به توضیح است که صورت جلسه این مجمع عمومی به زودی و طی روزهای آینده بر روی پایگاه اطلاع رسانی جامعه ممیزی و بازرسی ایران قرار خواهد گرفت.

مجمع عمومی جامعه ممیزی و بازرسی برگزار شد