مجمع عمومی جامعه ممیزی و بازرسی ایران برگزار می‌شود+پیش‌نویس اساسنامه جدیدمجمع عمومی جامعه ممیزی و بازرسی ایران برگزار می‌شود+پیش‌نویس اساسنامه جدید

رئیس هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی اعلام کرد که در اجراي ماده 10 اساسنامه جامعه مميزي و بازرسي ايران (مجامع عمومي)، جلسه مجمع عمومي عادي و فوق‌العاده جامعه مميزي و بازرسي ايران در ساعت 17:00 لغايت 20:00 مورخ يكشنبه 11/04/96 در مؤسسه خدمات رفاهي كشتيراني ج.ا.ا به آدرس خيابان پاسداران، خ حجت سوري، پلاك 35 با شرايط زير برگزار خواهد شد:
الف- دستورجلسه مجمع عمومي عادي:
1-         ارائه گزارش هيأت مديره از اقدامات انجام شده در مدت زمان تصدي
2-         ارائه گزارش بازرس
3-         ارائه گزارش مالي توسط خزانه دار و تصويب عملكرد مالي
4-         انتخابات هيأت مديره
 
ب- دستور جلسه مجمع فوق‌العاده
1-         تصويب اساسنامه جديد مورد تائيد هيأت مديره و اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران
 
ج- براساس ماده 11 اساسنامه "نمايندگي اعضاء در مجامع عمومي همواره به عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان، مديرعامل يا رئيس هيأت مديره تمام وقت برابر آخرين روزنامه رسمي شرکت مربوطه مي‌باشد که اين وظيفه کتبا" مي‌تواند به فرد ديگري تفويض شود. هر عضو مي‌تواند فقط يک نفر نماينده به جلسه مجمع عمومي اعزام دارد و هر عضو فقط يک رأي دارد" محقق خواهد شد. موكدا" توصيه مي‌شود بدليل معذوريت‌هاي قانوني و كمبود جا، هر شركت فقط يك نفر به اين جلسه اعزام نمايد.
مهم: همراه داشتن كارت عضويت مديرعامل و شركت در اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران از اهميت خاصي برخوردار است.
در ضمن متن پیش‌نویس اساسنامه جدید جامعه ممیزی و بازرسی ایران جهت اطلاع و استحضار اعضا در ذیل درج شده است:
 
بسمه تعالي
 
اساسنامه پيشنهادي «جامعه، مميزي و بازرسي ايران»
 
مقدمه
فصل اول ـ كليات:
ماده1- اهداف و موضوع فعاليت:
به منظور ايجاد مركزي براي تبادل انديشه‌ها و آراء و بهبود كيفيت خدمات مميزي و بازرسي و ايجاد هماهنگي مطلوب در رويه‌هاي اجرايي منطبق با استانداردهاي ملي و بين‌المللي و امكان بهره‌برداري بيشتر از تجربيات علمي و عملي صاحب نظران و به روز نمودن اطلاعات و دانش فني براي نيل به اهداف قانوني توسعه خدمات مميزي و بازرسي، حمايت از بهبود فضاي كسب و كار و رقابت سالم و پاسخگويي به مشكلات و نارسائي‌ها در چارچوب قوانين موضوعه كشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانوني اعضاء و ساير اهداف و وظايف مربوط به مميزي و بازرسي، «جامعه مميزي و بازرسي ايران» به استناد بند (ك) ماده 5 قانون اتاق بازرگاني و صنايع، معادن و كشاورزي ايران و ماده 5 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مطابق با مفاد زير تشكيل مي‌گردد.
 
ماده 2- نام
نام: «جامعه مميزي و بازرسي ايران» مي‌باشد كه در اين اساسنامه اختصاراً «جامعه» ناميده مي‌شود. نام لاتين «جامعه» ”Audit and Inspection Society of Iran“ و نام اختصاري لاتين آن AISI مي‌باشد، كه داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري و غير سياسي و غير انتفاعي است.
 
ماده 3- هويت
جامعه در اجراي اجراي بند (ك) ماده 5 قانون اتاق بازرگاني و صنايع، معادن و كشاورزي ايران مصوب
15/12/1369 و اصلاحيه 15/09/1373 قانون مذكور و ماده 5 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و با موافقت .
و نظارت اتاق بازرگاني و صنايع، معادن و كشاورزي ايران تشكيل مي‌گردد و داراي شخصيت حقوقي و مالي مستقل بوده و بصورت صنفي، حرفه‌اي، تخصصي، غيرسياسي فعاليت مي‌نمايد.
 
ماده 4- تابعيت
تابعيت «جامعه» ايراني است.
ماده 5- اقامتگاه
در صورت تغيير اقامتگاه قانوني جامعه مراتب در روزنامه كثيرالانتشار منتخب آگهي مي‌شود و كتبا" نيز به اطلاع اتاق بازرگاني و صنايع، معادن و كشاورزي استان خواهد رسيد.
تبصره: تعيين محل دفتر مركزي جامعه از اختيارات هيأت مديره مي‌باشد.
 
ماده 6- حوزه فعاليت
حوزه فعاليت «جامعه» در سراسر ايران است. جامعه مي‌تواند پس از تصويب هيأت مديره و تائيد اتاق بازرگاني و صنايع، معادن و كشاورزي ايران در ساير  استانها نمايندگي داير نمايد.
تبصره: شرايط تشكيل شعب و نمايندگي‌ها مي‌بايست مطابق با آئين‌نامه‌هاي اجرايي اتاق بازرگاني و صنايع، معادن و كشاورزي ايران باشد.
 
ماده 7- مدت
مدت فعاليت «جامعه» نامحدود است.
 
فصل دوم ـ اهداف و وظايف
ماده 8ـ وظايف و اختيارات «جامعه»
وظايف و اختيارات «جامعه» عبارتند از:
8-1- تلاش براي ساماندهي امور مرتبط با بازرسي و مميزي
8-2- كسب اطلاعات مربوط به بازارهاي هدف و عرضه به اعضاء
8-3- تبادل نظر به منظور يافتن راه‌هاي بهبود كيفيت خدمات مميزي و بازرسي
8-4- مشاركت گروهي در تصميم‌سازها و ارائه راهكارها و پيشنهادي مرتبط با صنعت مميزي و بازرسي و بهبود كيفيت
8-5- تأسيس بانك اطلاعاتي در زمينه‌هاي مرتبط با اهداف جامعه و اطلاع‌رساني از طريق ايجاد شبكه اطلاع‌رساني و نشريات تخصصي در زمينه‌هاي فوق با رعايت مقررات مربوطه.
8-6- اشاعه و ارتقاء اخلاق حرفه‌اي در بين اعضاء و ساير افرادي كه به نحوي با امور مميزي و بازرسي ارتباط دارند.
8-7- نظم بخشي به رقابت‌هاي حرفه‌اي بر اساس موازين قانوني و اخلاق حرفه‌اي و ترويج فرهنگ همكاري و رقابت سالم
8-8- حمايت از منافع مشترك اعضاء و ارائه مشورت‌هاي حقوقي و تخصصي به آنان.
8-9- شناسايي و ايجاد فرصت‌هاي همكاري و توسعه فعاليت براي ساير اعضاء
8-10- ريشه يابي علمي مسائل و مشكلات مربوط به صنعت مميزي و بازرسي و تلاش در جهت از بين بردن تعارضات شخصي و يافتن الگوهاي مناسب براي هماهنگ‌سازي فعاليت‌ها
8-11- انجام فعاليت‌هاي علمي، پژوهشي و تحقيقاتي مرتبط با مأموريت جامعه
8-12- مشاركت در تدوين و اجراي استانداردهاي مورد نياز.
8-13- معرفي اعضاء به وزارت خانه و موسسات و سازمان‌هاي دولتي كشور جهت استفاده از خدمات و تسهيلات قابل ارائه
8-14- برگزاري دوره‌هاي آموزشي موردنياز اعضاء، برگزاري همايش‌هاي تخصصي، حضور در همايش‌هاي مختلف داخلي و خارجي مرتبط با ماموريت‌هاي جامعه
8-15- شركت در نمايشگاه‌هاي داخلي و خارجي مرتبط با مأموريت‌هاي جامعه
8-16-جلوگيري از انجام رقابت‌هاي ناسالم اعضاء از طريق هماهنگي‌هاي درون جامعه و اعمال ضوابط انظباطي براي اعضاي متخلف
8-17- برقراري روابط سازند، مفيد و مؤثر با مؤسسات و سازمان‌هاي داخلي و بين‌المللي فعال در امور مميزي، بازرسي، استاندارد، كيفيت و مشابه آن.
8-18- صيانت از حقوق معنوي اعضاء از طريق مراجع و نهادهاي قانوني ذيربط
8-19- ارائه خدمات مشاوره اعم از حقوقي، فني و... براي انعقاد قراردادها، تفاهم‌نامه‌ها، پروتكل‌ها فيمابين اعضاء با ساير مؤسسات و نهادهاي داخلي و خارجي مرتبط.
8-20- انجام ساير امور و هر فعاليت ديگري كه مرتبط با مأموريت‌هاي جامعه باشد.
 
 
فصل سوم ـ شرايط عضويت
ماده 9 ـ عضويت و شرايط آن:
كليه سازمان‌ها و شركت‌هاي بازرسي‌كننده‌ و صادركننده گواهينامه كه شرايط عضويت جامعه مميزي و بازرسي ايران را دارا مي‌باشند مي‌توانند به عضويت جامعه درآيند.
9-1-  عضو جامعه بايد داراي كارت عضويت معتبر اتاق بازرگاني و صنايع، معادن و كشاورزي ايران باشد
9-2- دارا بودن پروانه تائيد صلاحيت در امر بازرسي از سازمان ملي استاندارد ايران، نظام تائيد صلاحيت ايران و يا ساير مراجعي كه مورد تائيد جامعه باشند.
تبصره 1- شركت‌هاي جديدالتاسيس متقاضي عضويت، در صورتيكه حداقل دو سال از تاسيس آنها گذشته باشد و حداقل سه نفر از سهامداران يا اعضاي هيات مديره شركت حداقل 5سال سابقه بازرسي مورد تائيد داسته باشند از داشتن پروانه تائيد صلاحيت بازرسي معاف مي‌باشند.
9-3- پذيرش و رعايت مفاد اساسنامه و تصميمات متخذه از سوي اركان جامعه
9-4- پرداخت حق وروديه
9-5- پرداخت حق عضويت ساليانه
تبصره 2- در صورتي كه هريك از اعضاء بنا به دلايل زير شرايط زير را از دست بدهد، ادامه عضويت ايشان كان لم يكن تلقي مي‌گردد:
-        از دست دادن شرايط عضويت مندرج در ماده 9 اين اساسنامه
-        انحلال و يا عدم فعاليت مرتبط با موضوع اساسنامه و موضوع جامعه
-        محروميت اجتماعي و اقتصادي بر مبنا احكام مراجع قضايي جمهوري اسلامي ايران
تبصره 3- پذيرش مجدد اعضايي كه به هر علت عضويت آنها لغو گرديده، مشمول شرايط ورود اعضاء جديد خواهد بود.
 
ماده 10- حقوق و وظايف اعضاء:
كليه اعضاي جامعه موظف به رعايت مفاد اساسنامه و مقررات و آئين‌نامه‌هاي مصوب هيأت مديره و مقيد به همكاري جهت دستيابي به اهداف جامعه مي‌باشند.
تبصره1- زايل شدن هر يك از شروط پذيرش عضويت براي هر يك از اعضاء در طول مدت عضويت موجب تعليق آن عضو خواهد شد.
تبصره 2- تعليق نوعي توقف عضويت است كه به زايل گرديدن هر يك از شرايظ عضويت به وجود مي‌آيد. در صورت اعاده شرط زايل شده، مجددا" عضويت واجد اعتبار خواهد شد و عضو محق به استفاده از حقوق قانوني خويش مي‌شود. مشروط بر اينكه حق عضويت و ديگر تعهدات مالي خود نسبت به جامعه را براي كل دوره تعليق پرداخت نموده باشد.
تبصره3- آن دسته از اعضاء كه به هر دليل شرايط عضويت خود را از دست بدهند حق شركت در مجامع عمومي، رأي دادن و نامزد شدن براي اركان و استفاده از خدمات جامعه را نخواهند داشت.
 
فصل چهارم ـ اركان جامعه
ماده 11 ـ اركان «جامعه»
اركان «جامعه» به شرح زير است:
•        مجامع عمومي
•        هيأت مديره
•        بازرس قانوني
 
ماده 12ـ مجامع عمومي
مجمع عمومي بالاترين مرجع تصميم گيري و متشكل از اعضاء و يا نمايندگان رسمي اعضاي جامعه مي‌باشد.
12-1- دعوت هر نوبت از مجامع عمومي با ارسال دعوتنامه بصورت الكترونيكي و اعلام در وبگاه رسمي جامعه و يا نمابر به آدرسي كه توسط اعضاء اعلام شده است حداقل 15 روز و حداكثر 30 روز قبل از تاريخ جلسه با اعلام دستورجلسه محل برگزاري و زمان دقيق آن توسط رئيس هيات مديره جامعه يا دبير آن صورت مي‌پذيرد. همزمان دعوت كننده بايد از طريق اطلاع‌رساني به مديريت امور تشكل‌هاي اتاق ايران نسبت به قراردادن آگهي دعوت در وبگاه رسمي اتاق ايران هماهنگي نمايد.
12-2- نماينده هر عضو حقوقي در جامعه جهت شركت در مجامع عمومي و انشاء راي بايد مديرعامل يا عضو هيأت مديره عضو مربوطه بوده و داراي معرفي نامه رسمي از سوي شركت خود باشد. نماينده معرفي شده مكلف است شخصا" و اصالتا" در مجامع شركت نموده و اجازه توكيل اين حق را به غير ندارد.
12-3- اخذ راي در مجامع انجمن بصورت علني مي‌باشد مگر زماني كه راي‌گيري براي انتخاب يا عزل اعضاي هيأت مديره و بازرسان باشد و يا به صلاحديد مجمع عمومي در موارد ديگر تصميم به رأي اخذ كتبي نمايد.
12-4- نماينده اتاق ايران رسميت جلسه را اعلام و بلافاصله از ميان اعضاي حاضر نسبت به انتخاب هيأت رئيسه مجمع مركب از يك رئيس، دو ناظر و يك منشي براي اداره جلسه رأي گيري خواهد شد. سپس هيأت رئيسه منتخب اداره جلسه را بعهده مي‌گيرند.
12-5- مصوبات مجمع در چهارچوب اساسنامه جامعه براي كليه اعضاء لازم‌الاتباع مي‌باشد.
12-6- منشي جلسه موظف است صورتجلسه‌اي مشتمل بر كليه مصوبات مجمع را تنظيم و منضم به فهرست اعضاء حاضر به امضاء هيات رئيسه مجمع و نماينده اتاق ايران برساند.
12-7- حضور نماينده اتاق ايران در كليه جلسات مجامع عمومي (عادي و فوق‌العاده) بعنوان ناظر ضروري است و بدون حق رأي اظهارنظر خواهد نمود.
12-8-  دبيرخانه جامعه بايد رونوشتي از صورتجلسات مجامع عمومي به انضمام فهرست مشخصات حاضرين در جلسات را براي اتاق ايران ارسال نمايد.
 
 ماده 13- انواع مجامع عمومي
-        مجامع عمومي دو دسته مي‌باشند:
الف- مجمع عمومي عادي و عادي بطور فوق‌العاده
ب- مجمع عمومي فوق‌العاده
 
ماده 14- مجمع عمومي عادي
مجمع عمومي عادي، يك نوبت در سال و ظرف سه ماهه اول سال مالي وفق ماده 12-1 تشكيل مي‌گردد. تشكيل مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده به هر تعداد كه لازم باشد بلامانع است.
 
ماده15- وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي و عادي بطور فوق‌العاده
15-1- استماع گزارش عملكرد مالي و اجرايي هيأت مديره
15-2- استماع گزارش بازرس
15-3- تصويب گزارش عملكرد اجرايي، مالي و ترازنامه ساليانه جامعه
15-4- استماع گزارش هيأت مديره پيرامون برنامه و بودجه سال مالي جديد
15-5- تصويب مبلغ وروديه اعضاء جديد، حق عضويت ساليانه اعضاء و برنامه و بودجه پيشنهادي
15-6- انتخاب يا عزل فردي يا جمعي اعضاء اصلي و علي البدل هيأت مديره
15-7- انتخاب يا عزل بازرسان اصلي يا علي البدل
15-8- انتخاب روزنامه كثيرالانتشار در صورت لزوم
15-9- تصويب آئين نامه‌هاي عضويت، آئين‌كار و معيارهاي آن و بازرسي و هر نوع آئين نامه ديگر پيشنهادي هيأت مديره
تبصره 1: هيأت مديره مي‌بايست حداقل 10 روز پيش از تاريخ برگزاري مجمع عمومي گزارش‌هاي خود را آماده  جهت بررسي به بازرسي ارائه نمايد.
ماده 16- هيأت مديره ‌بايستي حداقل 10 روز قبل از اتمام مأموريت هيأت مديره اقدام به برگزاري مجمع عمومي عادي وفق ماده 12-1 اساسنامه بنمايد. در هر صورت تا زمان انتخابات هيأت مديره جديد، هيأت مديره قبلي داراي مسئوليت خواهند بود.
ماده 17- مجمع عمومي بطور فوق العاده در مواقع ضروري به دعوت هيأت مديره يا بازرس با رعايت ماده 12-1 اساسنامه تشکيل مي‌گردد.
ماده 18- مجامع عمومي عادي و عادي بطور فوق العاده با حضور اکثريت نسبي اعضاي اصلي رسميت پيدا مي‌کند و مصوبات آن با آراي مثبت نصف بعلاوه يک اعضاي حاضر در جلسه معتبر مي باشد.در صورت نرسيدن اعضاي جلسه به حدنصاب، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف مدت 20 روز پس از نوبت اول با رعايت ماده 12-1 اساسنامه برگزار خواهد شد.جلسه نوبت دوم مجمع با حضور هر تعداد رسميت مي يابد و تصميمات آن با آراي نصف بعلاوه يک اعضاي حاضر به تصويب مي‌رسد.
 
ماده19- وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده
وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير مي باشد:
1- تغيير و يا اصلاح اساسنامه جامعه
2- انحلال جامعه و انتخاب هيأت تصفيه
3- ساير مواردي که در اختيار مجمع عمومي عادي نباشد.
ماده20- مجمع عمومي فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضاي اصلي جامعه رسميت پيدا مي‌کند و تصميمات مجمع با دوسوم آراي مثبت اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده 21- در صورت به حدنصاب نرسيدن جلسه مجمع عمومي فوق العاده، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف مدت 20روز پس از نوبت اول و با رعايت ماده 12-1 اساسنامه برگزار خواهد شد. نوبت دوم مجمع با حضور نصف به اضافه يک اعضاء و در غير اينصورت در نوبت بعد با هر تعداد از اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با آراء مثبت دوسوم اعضاي حاضر معتبر خواهد بود.
ماده 22- با تشخيص ضرورت تشکيل مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده يا مجمع عمومي فوق العاده توسط بازرس، مراتب به هيأت مديره اعلام و هيأت مديره مکلف است حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاريخ وصول درخواست بازرس وفق ماده 13 اساسنامه براي تشکيل مجمع عمومي اعم از فوق العاده يا عادي بطور فوق‌العاده دعوت بعمل آورد. در صورت استنکاف هيأت مديره بازرس مي تواند رأسا" با رعايت ماده 12-1 اساسنامه اقدام به برگزاري مجمع نمايد.
ماده 23- با درخواست کتبي حداقل يک سوم اعضاء اصلي مبني بر تشکيل مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده يا مجمع عمومي فوق العاده هيأت مديره بايد حداکثر ظرف مدت 20روز از تاريخ دريافت تقاضاي کتبي، اعضاء را جهت تشکيل مجمع طبق ماده 12-1 دعوت نمايد.
در صورت استنكاف هيأت مديره درخواست كنندگان مي‌توانند دعوت مجمع عمومي را از بازرس بخواهند و بازرس مكلف است حداكثر ظرف مدت 15 روز مطابق ماد 12-1 اساسنامه از اعضا دعوت نمايد و چنانچه بازرس امتناع نمايد درخواست كنندگان مي‌توانند دعوت مجمع عمومي را از اتاق ايران بخواهند و اتاق ايران بايد پس از بررسي و حصول اطمينان از عدم توجه هيأت‌مديره و بازرس به درخواست اعضاء نسبت به دعوت از اعضاء براي تشکيل مجمع عمومي با رعايت کليه تشريفات مندرج در اساسنامه اقدام مي نمايد.
ماده 24- در صورت استعفاء از عضويت، اخراج و يا انحلال، عضو حقوقي که نماينده آن در ارکان جامعه داراي سمتي مي باشد مأموريت آن نماينده نيز به تبع وي منتفي و زايل خواهد شد.
ماده 25- چنانچه نماينده عضو حقوقي جامعه پس از انتخاب ارکان جامعه به هر دليلي از شرکت متبوع خود خارج گردد. پس از اعلام عضو حقوقي، نماينده به خودي خود از سمتي که در جامعه دارد معزول و هيچ سمتي نخواهد داشت و سمت نامبرده به فرد جديدي که عضو حقوقي معرفي نمايد واگذار خواهد گرديد.
 
ماده 26 - هيأت مديره
26-1- هيأت مديره «جامعه» متشکل از 5 نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل مي باشد که توسط مجمع عمومي عادي و يا عادي بطور فوق العاده از بين نمايندگان اعضاي حقوقي جامعه براي مدت دو سال انتخاب مي شوند.
2-26- پس از اختتام دوره مأموريت هيأت مديره تا انتخاب اعضاء هيأت مديره جديد، کليه مسئوليت‌ها همچنان بعهده اعضاء هيأت مديره قبلي خواهد بود.
3-26- هريک از اعضاء جامعه مي توانند صرفا" دو دوره متوالي به عضويت هيأت مديره انتخاب گردند و انتخاب مجدد آنان منوط به کسب حداقل نصف بعلاوه يک آرا حاضرين مي باشد.
ماده27- هيأت مديره در اولين جلسه اي که حداکثر ظرف مدت يک هفته بعد از انتخابات آنها تشکيل مي‌گردد از بين خود يک نفر را به عنوان رئيس و يک نفر را به عنوان نايب رئيس و يک نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب خواهند نمود.
ماده 28- مدت تصدي هر يک از سمت هاي اعضاي هيأت مديره بيش از مدت عضويت آنها در هيأت مديره نخواهد بود. متصديان هر يک از سمت ها توسط هيأت مديره قابل عزل و تجديد انتخاب مي باشند.
ماده 29- هيأت مديره حداقل ماهانه يک بار به دعوت کتبي رئيس و در غياب ايشان نايب رئيس يا دبير جامعه تشکيل خواهد داد. جلسات هيأت مديره در محل مركز اصلي جامعه و يا در محل ديگري كه در دعوتنامه معين شده است تشكيل خواهد شد.
ماده30- در صورت استعفاء، فوت و يا عزل هر يک از اعضاي هيأت مديره و در صورت عدم معرفي نماينده توسط عضو حقوقي، عضو علي البدل که در انتخابات رأي بيشتري داشته باشد، براي باقيمانده دوره هيأت مديره جانشين عضو اصلي خواهد شد.
ماده 31- جلسات هيأت مديره با حضور حداقل سه نفر از اعضاي اصلي هيأت مديره رسميت پيدا مي کند.
ماده 32- اداره جلسات هيأت مديره با رئيس هيأت مديره و در غياب او با نايب رئيس است.
ماده33- تصميمات هيأت مديره با راي حداقل 3نفر از اعضاي اصلي هيأت مديره حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
 ماده34 - از مذاکرات و تصميمات هيأت مديره صورتجلسه‌اي توسط دبير يا يکي از اعضاي هيأت مديره تنظيم و در همان جلسه به امضاء حاضرين مي رسد.
ماده 35- هيأت مديره يک نفر شخص حقيقي را از خارج از اعضاي هيأت مديره بطور تمام وقت به عنوان دبير انتخاب و استخدام مي نمايد.
تبصره 1- سه جلسه غيبت متوالي و يا شش جلسه غيبت غيرمتوالي در طول يکسال در جلسات هيأت مديره به منزله عزل از عضو هيأت‌مديره نماينده عضو حقوقي مي باشد و عضو علي البدل جايگزين عضو معذول مي‌گردد. در اين حالت استمرار عضويت حقوقي هيأت مديره نيز در هيأت مديره تا پايان دوره لغو مي‌گردد.
تبصره 2- هيأت‌مديره مي‌تواند با مسئوليت خود بخشي از اختيارات خود را در جامعه و ساير مؤسسات دولتي و غيردولتي به دبيرخانه جامعه تفويض نمايد.
تبصره3- دبير مي تواند در جلسات هيأت مديره بدون حق رأي شرکت نمايد.
 
ماده 36- براي انجام امور اداري و اجرايي جامعه دبيرخانه‌اي تحت مديريت دبير و زير نظر هيأت مديره تأسيس مي گردد.
ماده37- هيأت مديره نماينده قانوني جامعه است و از کليه اختيارات قانوني جهت اداره امور جامعه برخوردار مي باشد. اهم وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير مي باشد:
37-1- افتتاح انواع حسابهاي بانکي بنام جامعه دربانک هاي مجاز و واريز کليه وجوه متعلق به جامعه در آنها و پرداخت هزينه‌ها از اين حساب
37-2- تعيين صاحبان امضاهاي مجاز اسناد و مدارک مالي و تعهدآور و اوراق عادي و مکاتبادت اداري
37-3- اداره و انجام عمليات مالي و پولي و تعهدات مالي و تحصيل وام طبق اختيارات و ارائه گزارش سالانه عمليات و اقدامات مالي خود به مجمع عمومي
37-4- عقد هرگونه قرارداد و تبديل آن راجع به خريد و فروش و اجاره و تملك اموال منقول و غيرمنقول به نام و حساب جامعه
37-5- استخدام، عزل و نصب دبير جامعه و تعيين حقوق و دستمزد و ساير پرداخت‌ها
37-6- اقامه يا استرداد هرگونه دعوي حقوقي و کيفري با داشتن تمام اختيارات مراجعه به محاکم و پرداختن به امر دادرسي از حق تجدنظر در دادگاه هاي استان و ديوان عالي کشور، تعيين وکيل، سازش، استفاده از حقوق و تکاليف مربوط به دادرسي
37-7- اخذ تصميم نسبت به تأسيس شعب جامعه در ساير استان هاي کشور
37-8- انجام تمامي اموري که طبق موازيم قانوني براي اداره جامعه و ارتقاء اهداف کمي و کيفي آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد.
37-9- تعيين و اعزام نماينده به کميسيون ها، کميته ها، شوراها، و هيأت ها و مراجع داخلي و خارجي حسب نياز
37-10- تدوين و تصويب مقررات و آئين نامه هاي داخلي براي اداره بهتر امور جامعه در چارچوب اساسنامه
37-11- تدوين برنامه و بودجه سالانه جامعه جهت ارائه به مجمع عمومي
37-12- تهيه صورت دارايي و ديون جامعه، تنظيم ترازنامه و حساب عملکردي هاي ساليانه جهت ارائه به مجمع عمومي
37-13- ارائه گزارش ساليانه از عملکرد جامعه به اتاق ايران
37-14- تعيين و تصويب حقوق، مزايا و پاداش مديران، مشاوران و کارشناسان براساس پيشنهاد دبير جامعه
37-15- تدوين سياست‌ها و خط مشي‌هاي كلان جامعه جهت ارائه به مجمع عمومي
37-16- تهيه شيوه‌ها و راهكارهاي اجرايي جهت تحقق سياست‌ها و برنامه‌هاي جامعه
37-17- همكاري با اتاق ايران، اتاق‌هاي شهرستان‌ها، اتاق‌ها و شوراهاي مشترك بازرگاني و تشكل‌هاي اقتصادي به منظور ايجاد هم‌افزايي جلوگيري از موازي كاري و پيشبرد اهداف قانوني
 
ماده 38- اختيارات دبير جامعه
اختيارات دبير را هيأت مديره تعيين مي‌كند. اهم وظايف دبير بشرح زير است:
38-1- تهيه و تدوين برنامه‌هاي كوتاه مدت،‌ ميان مدت و بلند مدت جامعه و ارائه آن به هيأت مديره جهت بررسي و تصويب
38-2- تهيه و تدوين پيش نويس بودجه‌اي جامعه و ارائه آن به هيأت مديره جهت بررسي و تصويب
38-3- تهيه ساختار سازماني مناسب براي انجام امور اجرايي و برنامه‌ريزي جامعه و ارائه آن به هيأت مديره جهت بررسي و تصويب
38-4- كنترل مستمر دفاتر، اسناد، صورت‌هاي مالي، وصولي‌ها و پرداخت‌هاي جامعه، فرآيند ثبت، ضبط، نگهداري و حفاظت اسناد به نحوي كه با درخواست بازرس، مبني بر بررسي دفاتر و اسناد مالي جامعه در محل دبيرخانه اسناد مذكور را در اختيار بازرس قرار دهد.
38-5- تعيين كارگروه‌هاي تخصصي در راستاي پيشبرد اهداف قانوني جامعه
38-6- انتخاب دبيران كميسيون‌هاي تخصصي و تهيه و تدوين شرح وظايف آنها و پيشنهاد به هيأت مديره جهت بررسي و تصويب
38-7- ارائه گزارش عملكرد جامعه به هيأت مديره
38-8-ارائه گزارش‌هاي سالانه عملكرد و مالي هيأت مديره كه به تائيد بازرس رسيده به اعضاء جامعه
38-9- انجام ساير امور دبيرخانه جامعه و مواردي كه توسط هيأت مديره به دبيرخانه ابلاغ مي‌شود.
 
ماده39- بازرس:
39-1- يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي البدل از داخل يا خارج از اعضاء  توسط مجمع عمومي عادي براي مدت يكسال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنها براي دوره‌هاي بعدي بلامانع است. افرادي كه نامزد پست بازرس جامعه مي‌شوند بايد تجربه و آشنايي كافي با وظايف و مسئوليت‌هاي بازرس را داشته باشند.
39-2- در صورت فوت، استعفاء و يا سلب شرايط مندرج در ماده 25 اساسنامه از بازرس اصلي وظيفه او به بازرس علي البدل محول مي‌گردد.
 
ماده40- وظايف بازرس:
40-1- نظارت بر كليه اقدامات و تصميمات هيأت مديره و انطباق تصميمات متخذه با مفاد اساسنامه، مصوبات مجمع عمومي و قوانين جاري كشور و ارائه نواقص و مغايرت‌هاي مشاهده شده به هيأت مديره از طريق دبيرخانه جامعه جهت رفع آنها.
40-2- بررسي ترازنامه و گزارش عملكرد و ساير گزارشات تهيه شده توسط هيأت مديره جهت ارائه به مجامع عمومي و فوق‌العاده و همچنين بررسي كليه اوراق و اسناد مالي و ارائه نظرات خود بصورت مكتوب به مجامع عمومي
40-3- بازرس بايستي حداقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي گزارشات مكتوب خود را جهت اطلاع اعضاء جامعه تهيه و به دبيرخانه جامعه ارائه دهد.
40-4- بازرس موظف است يك نسخه از گزارش‌هاي خود را به دبيرخانه جامعه تحويل دهد.
 
ماده 41- خزانه دار:
خزانه‌دار مسئول امور مالي جامعه بوده و موظف است بر نحوه تنظيم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالي، وصولي‌ها و پرداخت‌ها، ثبت، ضبط و نگهداري و حفاظت اسناد توسط دبير جامعه نظارت نمايد. خزانه دار توسط اعضاء هيأت مديره از بين يكي از اعضاء اصلي هيأت مديره انتخاب مي‌شود.
 
فصل پنجم- منابع مالي
ماده 42- منابع مالي جامعه عبارتند از:
42-1- وروديه عضويت
42-2- حق عضويت ساليانه
42-3- هدايا، عطايا، وقف، قبول وصيت و كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي اعضاء يا اشخاص ثالث، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و نهادها و سازمان‌هاي عمومي
42-4- وجوه حاصل از ارائه خدمات به اعضاء
تبصره: ارتباط مالي شعب استاني جامعه و نحوه آن تابع تصميم مجمع عمومي جامعه مي‌باشد.
 
ماده43- داوطلبين عضويت در جامعه در ابتداي امر بايد مبلغ وروديه را به حساب جامعه واريز و قبض رسيد آن را به دبيرخانه جامعه تسليم نمايد.
ماده 44- هر عضو علاوه بر وروديه بايد ساليانه مبلغ حق عضويت تعيين شده را به حساب جامعه واريز و قبض رسيد آن را به دبيرخانه تحويل نمايد.
44-1- واريز حق عضويت ساليانه در شش ماهه اول سال بوده و اعضايي كه نسبت به واريز حق عضويت خود اقدام ننمايند پس از دو بار اخطار كتبي، عضويت آنها به حالت تعليق در مي‌آيد.
 
ماده 45- مبلغ وروديه و مبلغ حق عضويت ساليانه با پيشنهاد هيأت مديره و توسط مجمع عمومي عادي تعيين مي‌گردد. در ضمن مجمع عمومي مي‌تواند اختيار خود را در اين زمينه به صورت ساليانه به هيأت مديره تفويض نمايد.
 
ماده 46- جامعه مي‌تواند از هدايا، عطايا، وقف، قبول وصيت و كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي اعضاء يا اشخاص ثالث وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و نهادهاي و سازمان هاي عمومي برخوردار گردد و چنانچه ضرورت اقتضاء نمايد با تصويب هيأت مديره حق تحصيل اعتبار و اخذ وام از بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و يا از شركت‌هاي عضو جامعه را دارد.
 
ماده 47- هيأت مديره مي‌تواند با ارائه خدمات به اعضاء و غيراعضاء، برگزاري نمايشگاه‌ها و سمينارهاي تخصصي، تشكيل كارگاه‌هاي آموزشي، انتشار كتب و نشريات و نظاير آن، هزينه‌هاي جامعه را در چارچوب اهداف و موضوع فعاليت جامعه تأمين نمايد.
 
فصل ششم ـ انحلال و تصفيه
ماده 48 - «جامعه» به موجب تصميم مجمع عمومي فوق‌العاده منحل مي‌شود.
ماده 49- چنانچه انحلال جامعه از سوي مجمع عمومي فوقالعاده صورت پذيرد، مجمع عمومي فوق العاده هيأت تصفيه‌اي را متشكل از 3 نفر از نمايندگان تشكل‌هاي عضو انتخاب مي‌نمايد و انتخاب اعضاء هيأت مديره قبل از انحلال، در مقام اعضاء هيأت تصفيه بلامانع مي‌باشد.
ماده 50- پس از اعلام انحلال جامعه و تعيين اعضاء هيأت تسويه، مديرا سابق جامعه موظفند تمام اوراق، اسناد، دفاتر، اموال و اثاثيه جامعه را با تنظيم صورتجلسه تحويل هيأت تصفيه نمايند.
ماده 51- هيأت تصفيه با نظارت نماينده اتاق بازرگاني و صنايع، معادن و كشاورزي ايران، وضعيت بدهي‌ها و دارايي‌ها را روشن مي‌كند و پس از تسويه، كليه اموال منقول و غيرمنقول باقيمانده به اتاق بازرگاني و صنايع، معادن و كشاورزي ايران واگذار مي گردد.
ماده 52- وظايف و تكاليف و اختيارات هيأت تصفيه در رابطه با اموال موجود، مطالبات و ديون جامعه و بطور كلي امر تصفيه طبق مقررات لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 و مفاد اساسنامه خواهد بود.
 
فصل هفتم ـ موارد متفرقه
ماده 53
«جامعه» به منظور پيشبرد اهداف و ايفاي وظايف خود مي‌تواند به تعداد موردنياز كميسيون تخصصي دائم يا موقت از بين اعضاء و يا خارج از آنها تشكيل دهد. وظايف، تعداد اعضاء و نحوه انتخاب اعضاء آن، چگونگي اداره و فعاليت و نحوه انحلال آن براساس آئين نامه‌اي خواهد بود كه توسط هيأت مديره تهيه و تصويب خواهد شد.
ماده 54- جامعه مي‌تواند به تعداد موردنياز از مشاورين حقوقي، بازرسي، بانكي، گمركي، بيمه، ارزي، بازرگاني، حمل و نقل اقتصادي و... خارج از اعضاء جامعه به منظور پيشبرد را موردنظر استفاده نمايد.
 
ماده 55 ـ حكميت
جامعه مي‌تواند در امور تخصصي خود اقدام به حكميت(داوري) نمايد. در اين صورت هيأت مديره مي‌تواند از خدمات مركز داوري اتاق ايران استفاده نمايد.
 
ماده 56- در صورتيكه اساسنامه نياز به تفسير داشته باشد اين امر توسط اتاق بازرگاني و صنايع، معادن و كشاورزي ايران صورت مي‌پذيرد و نظر اتاق ايران در اين خصوص قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد.
 
ماده 57- رعايت كليه مصوبات، آئين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مرتبط اتاق ايران براي كليه اعضاء و اركان جامعه لازم‌الاجرا مي‌باشد.
 
ماده 58- در خصوص مسائل كلي و كلان، شعب استاني تابع اين جامعه خواهند بود. همچنين چگونگي ارتباط عملكردي شعب استاني با جامعه تابع تصميمات متخذه در مجمع عمومي جامعه مي‌باشد.
 
ماده 59- اين اساسنامه در 7فصل و 58ماده و 13 تبصره تنظيم در تاريخ              به تصويب مجمع عمومي فوق العاده رسيده است.

مجمع عمومی جامعه ممیزی و بازرسی ایران برگزار می‌شود+پیش‌نویس اساسنامه جدید