بازرسي مهندسي آراد پايا كيفيت آريا

بازرسي مهندسي آراد پايا كيفيت آريامدیر عامل

صادق پورقربان

نشانی

تبريز، فارابي جنوبي، نرسيده به پل آب رسان، روبروي پمپ بنزين، ساختمان LKP، ط4

تلفن

041-33352363-6961

نمابر

041-33353656

ایمیل

info@aradco.ir

وب سایت

www.aradco.ir