ژرمن ها در صدر کشورهای سرمایه گذار در ایرانژرمن ها در صدر کشورهای سرمایه گذار در ایران

آمارهای منتشر شده از سوی وزارت اقتصاد حکایت از آن دارد که جذب بیش از ۱۲ میلیارد دلار پس از برجام مورد تصویب هیات سرمایه گذاری خارجی قرار گرفته و استان خراسان شمالی در جذب این سرمایه ها پیشتاز بوده است.
همچنین آلمان با سه میلیارد و ۹۶۲ میلیون دلار در صدر کشورهای سرمایه گذار قرار دارد. در بازه زمانی یکم دی ماه سال ۱۳۹۴ تا تاریخ ۱۰ اسفند ماه سال ۱۳۹۵ نیز، در مجموع ۱۲ میلیارد و ۴۸ میلیون و ۹۶۸هزار دلار سرمایه گذاری خارجی به تصویب این هیات رسیده است.
بنا بر آمار اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بیشترین میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی تا قبل از حل موضوع هسته ای ایران در دولت یازدهم، به سال ۲۰۱۲ میلادی باز می‌گردد که رقمی نزدیک به ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.
این رقم در سال ۲۰۱۳ میلادی به ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار، در سال ۲۰۱۴ رقم ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و در نهایت در سال ۲۰۱۵ به ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار کاهش یافته است؛ اما از یکسال گذشته، درهای اقتصاد کشور به سوی جهانیان برای تعامل سازنده و همکاری های مشترک گشوده شد که فقط در سال ۱۳۹۵ هیات سرمایه گذاری خارجی ۹ میلیارد و ۱۷۵ میلیون و ۵۸۶ هزار دلار سرمایه گذاری مصوب در استان ها به تصویب رسانده است.

ژرمن ها در صدر کشورهای سرمایه گذار در ایران