رفع موانع بانکی با ایران در اولویت کار دولت انگلیس استرفع موانع بانکی با ایران در اولویت کار دولت انگلیس است

وزیر تجارت انگلستان گفت دولت این کشور در تلاش است تا نگرانی های بخش های بانکی در معاملات با ایران را حل و فصل کند.
«لیام فاکس» گفت از زمان بازگشایی مجدد سفارت انگلستان در تهران روابط انگلستان و ایران بهبود یافته است و انگلستان در تلاش است تا بعد از خروج از اتحادیه اروپا روابط دو جانبه تجاری با ایران را گسترش دهد.
لیام در کنفرانس شهر و جهانی مالی در لندن با اشاره به وجود مشکلات موجود در تعاملات تجاری با ایران بعد از لغو تحریم ها گفت: شرکت های انگلیسی به آرامی در حال افزایش تجارت با ایران هستند و نشانه های اولیه در خصوص رشد تجارت بین ایران و انگلستان دیده شده اند.
وی تاکید کرد رفع مشکلات تعاملات بانکی با ایران در خصوص موانع پرداخت ها و خدمات مالی از اولویت های دولت انگلستان است.
در این کنفرانس «نرمان لامونت» نماینده تجاری انگلستان در ایران نیز با اشاره به باقی ماندن مشکلات بانکی برای تجارت با ایران با وجود توافق هسته ای و لغو تحریم ها تاکید کرد: ایران قویا از این مسئله ناراضی است و این مسئله موجب افزایش انتقادها از رئیس جمهور ایران شده است.

رفع موانع بانکی با ایران در اولویت کار دولت انگلیس است