مهندسين مشاور سنجش پوشش دقيق

مهندسين مشاور سنجش پوشش دقيقمدیر عامل

شاهين آقاجاني

نشانی

ميدان رسالت، ابتداي خ نيروي دريايي، نبش جاجرودي، ساختمان پزشكان رسالت، طبقه اول ، واحد 3

تلفن

77183880
77199711


نمابر

77192908

ایمیل

info@petrotestco.com

وب سایت

www.petrotestco.com