بازرسي فني شاخه زيتون ليان

بازرسي فني شاخه زيتون ليانمدیر عامل

مسعود محبوبي

نشانی

بوشهر، خ دهقان، روبروي درب خروج گمرگ، انتهاي كوچه رستوران ميلاد، ساختمان افق----- تهران، خيابان شريعتي، خ خواجه عبداله، خ ابوذر، كوچه 8، پلاك30، طبقه 4، واحد4

تلفن

22869568و 07733542001

نمابرایمیل

info@zeytoonlian.org

وب سایت