خبرگان بين الملل تهران

خبرگان بين الملل تهرانمدیر عامل

عليرضا توكلي

نشانی

خ ميرداماد، جنب مترو و پمپ بنزين، پلاك 177، طبقه اول

تلفن

26401364-70

نمابر

26401323-26401332

ایمیل

tehran@tie-co.com

وب سایت