برنامه های آموزشی جامعه ممیزی و بازرسی ایران اعلام شدبرنامه های آموزشی جامعه ممیزی و بازرسی ایران اعلام شد

این برنامه آموزشی به دو بخش «الف» و «ب» تقسیم بندی شده است که در بخش «الف» آن آموزش هایی نظیر درافت سروی، آلیج سروی، مبانی و اصول بازرسی کالای خشک در مبادی ورودی، کشتی، کامیون و محوطه/انبارهای بنادر و انبارهای خصوصی، انواع بسته بندی محموله ها و حمل کانتینر و سناخت کانتینر، ارائه می شود.
در بخش «ب» این برنامه آموزشی نیز برنامه آموزشی، Claim Managment ، پس از اجراي دوره اول "الف" برگزار مي گردد.
لازم به ذکر است که مدت زمان دوره‌هاي الف و ب هر کدام سه روز جمعا" 18ساعت در نظر گرفته شده است.
علاقمندان به شرکت رداین برنامه های آموزشی می توانند با پرداخت مبلغ تعرفه این دوره های آموزشی به میزان 150 هزار تومان در پايان دوره گواهينامه معتبر از سوي جامعه مميزي و بازرسي ايران دریافت کنند.
دبیر خانه جامعه ممیزی از همه اعضای این جامعه درخواست کرده است تا ضمن پشتيباني از اجراي دوره‌هاي آموزشي و ارائه نقطه نظرات سازنده، نسبت به معرفي بازرس تحت آموزش اقدام کنند.
کميته آموزش پس از دريافت نظرات نسبت به برنامه ريزي و اعلام تاريخ، شروع و محل اجراي دوره اقدام خواهد نمود.

برنامه های آموزشی جامعه ممیزی و بازرسی ایران اعلام شد