جامعه ممیزی و بازرسی هیات مدیره جدید خود را شناخت + گزارش کاملجامعه ممیزی و بازرسی هیات مدیره جدید خود را شناخت + گزارش کامل

به گزارش پایگاه خبری جامعه ممیزی و بازرسی ایران، آقایان مسلم عباسی از شرکت بین المللی بازرسی کیفیت ایدرا، صادق سمیعی از شرکت بازرسی بلیوان، آیدین کاظم سلطانی از شرکت اطلس اینسپکشن سرویس، حمید امینی از شرکت بازرسی فنی دریا کالا کنترل و علی ابراهیم زاده از شرکت بازرسی اس جی اس به عنوان اعضای جدید هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران و آقای حسن رضا صفری به عنوان بازرس معرفی شدند.
مجمع عمومي عادي ساليانه جامعه مميزي و بازرسي ايران با حضور 49نفر از اعضاي 64نفره جامعه مميزي و بازرسي ايران و حضور و نظارت جناب آقاي مهندس اباذر براري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي ايران در ساعت 14:30 مورخ 31/03/90 در محل دبيرخانه جامعه مميزي و بازرسي ايران تشکيل و با انتخاب رئيس، دو نفر ناظر و منشي جلسه بشرح زير از سوي اعضاي حاضر در مجمع، جلسه آغاز بکار نمود:

 1. آقاي مهندس فرزين انتصاريان          بعنوان رئيس جلسه
 2. آقاي مهندس فريدون فرهادي           بعنوان ناظر اول
 3. آقاي مهندس فرهاد کيارسي             بعنوان ناظر دوم
 4. آقاي مهندس کيانوش اميريگانه         بعنوان منشي

 
سپس با حضور رئيس، ناظرين و منشي در جايگاه خود دستور جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه جامعه مميزي و بازرسي قرائت و به ترتيب هيات مديره، بازرس و خزانه دار گزارشات خود را ارائه نمودند و حاضرين در جلسه نسبت به تصويب گزارشات و ارائه نقطه نظرات اقدام نمودند و سپس جهت انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرس جديد جلسه وارد شور شد.
از اعضاي جامعه مميزي و بازرسي ايران افراد مشروحه زير که از مسئولان و مديران ارشد شرکت‌ها و مؤسسات عضو هستند داوطلب عضويت در هيأت مديره جامعه مميزي و بازرسي ايران شده بودند:

 1. آقاي علي ابراهيم زاده از شرکت اس جي اس
 2. آقاي احمد امري از شرکت نسا بين الملل
 3. آقاي آيدين کاظم سلطاني از شرکت اطلس اينسپکشن سرويس
 4. آقاي نعمت اله ادريسي از شرکت بازرسي مهندسي ايران
 5. آقاي صادق سميعي از شرکت بليوان
 6. آقاي حميد اميني از شرکت دريا کالا کنترل
 7. آقاي محمدرضا طالبي از شرکت لويد آلمان کيش
 8. آقاي مسلم عباسي از شرکت کيفيت ايدرا
 9. آقاي يوسف رياضي از شرکت بخرد
 10. آقاي فرخ جباري از شرکت پريان پايش انديشه کادوس
 11. آقاي شهاب صادقي از شرکت اينترتک قشم
 12. آقاي نويد فرخي از شرکت آريا سينا کنترل
 13. آقاي ثمين شهميري از شرکت ناظران دقيق آرمان
 14. آقاي حقيقت منش از شرکت بازرسي مهندسي انديشه
 15. آقای موسی الرضا روحانی از شرکت مهندسی و بازرسی فنی ایکا

 
و افراد مشروحه زير نيز داوطلب بازرس هيأت مديره شدند:

 1. آقاي علي مهتاب روشن از شرکت گروه کارشناسان ايران
 2. آقاي حسن رضا صفري از مؤسسه رده بندي ايرانيان
 3. آقاي رامين اشعري از شرکت پسنج
 4. آقاي ساسان مهرکيان از شرکت فهامه

 
پس از معرفي و اعلام سوابق کاري و تجربيات داوطلبين عضويت در هيأت مديره و بازرس، اعضاي حاضر در جلسه رأي خود را در صندوق آراء ريخته و براساس آراي مأخوذه اعضاي هيأت مديره و بازرس بشرح زير انتخاب شدند:
 
اعضاي هيأت مديره جديد براساس رأي مأخوذه:

 1. آقاي مسلم عباسي                       با34 رأي عضو اصلي
 2. آقاي صادق سميعي          با  26 رأي عضو اصلي
 3. آقاي آيدين کاظم‌سلطاني  با  25 رأي عضو اصلي
 4. آقاي حميد اميني پشندي  با  20 رأي عضو اصلي
 5. آقاي علي ابراهيم‌زاده       با  17 رأي عضو اصلي
 6. آقاي احمد امري              با  16 رأي عضو علي‌البدل
 7. آقاي محمدرضا طالبي      با  15 رأي عضو علي‌البدل

 
بازرسان جديد براساس رأي مأخوذه:

 1. آقاي حسن رضا صفري        با  18 رأي بازرس اصلي
 2. آقاي ساسان مهرکيان            با 17 رأي بازرس علي‌البدل

 
اعضاي منتخب هيأت مديره در جلسه شنبه مورخ 07/04/92 در اولين جلسه خود تقسيم وظايف خواهند نمود.
 
همچنین آرای دیگر کاندیداهای انتخابات هیات مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران که نتوانستند در فهرست اعضای اصلی یا علی البدل قرار بگیرند، به شرح زیر است:
 
یوسف ریاضی از شرکت بخرد  6 رای
نعمت الله ادریسی از شرکت بازرسي مهندسي ايران 14 رای
علی حقیقت منش از شرکت بازرسی مهندسی اندیشه 2 رای
ثمین شهمیری از شرکت بازرسی فنی ناظران دقیق آرمان 9 رای
شهاب صادقی از شرکت اینترتک قشم 9 رای
نوید فرخی از شرکت بازرسی بین المللی آریا سینا کنترل 3 رای
فرخ جباری از شرکت پرنیان پایس اندیشه کادوس 12 رای
موسی الرضا روحانی از شرکت مهندسی و بازرسی فنی ایکا 7 رای
بازرس ها
علی مهتاب روشن از شرکت گروه کارشناسان ايران 8 رای
رامین اشعری از شرکت پسنج 5 رای

جامعه ممیزی و بازرسی هیات مدیره جدید خود را شناخت + گزارش کامل