تسهيلات گمركي ميان ايران و روسيه برقرار مي‌شودتسهيلات گمركي ميان ايران و روسيه برقرار مي‌شود

مسعود كرباسيان رئيس كل گمرك ايران در ديدار با لوان جاگاريان سفير روسيه در تهران بر افزايش سطح روابط گمركات دوكشور تأكيد كرد و گفت: گمركات ايران و روسيه بايد اسناد گمركي هر طرف را به عنوان اسناد گمركي خودشان قلمداد كنند تا نيازي به ارزيابي مجدد كالاها در مبادي گمركي كشور مقابل نباشد و مي بايست ما يكبار كالا را ارزيابي كنيم.
رئیس کل گمرک ایران در ادامه به ضرورت تبادل اطلاعات به صورت الكترونيكي ميان گمركات دو كشور اشاره كرد و اظهار داشت: ايران و روسيه موافقتنامه جديدي بر اساس نياز گمركات و برمبناي الگوي روز امضاء خواهند كرد.
وی در ادامه گفت: محتواي يادداشت تفاهمي كه در گذشته ميان گمركات ايران و روسيه امضاء شده بر مبناي تبادل اطلاعات و آمار بوده و با وجود گسترش روابط دو جانبه و افزايش سطح مبادلات تجاري ميان ايران و روسيه گمركات دو كشور مي بايست تفاهم نامه جديدي امضاء نمايند.
كرباسيان به محتواي تفاهم نامه جديد نيز اشاره کرد و گفت: يكي از موارد مهمي كه قرار است در تفاهم نامه جديد گنجانده شود ، موضوع همكاري گمركات دو كشور جهت معرفي تجار خوشنام براي دريافت تسهيلات ويژه گمركي است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت همكاري گمركات دو كشور به منظور مبارزه با جرايم سازمان يافته هم تأكيد كرد.
لوان جاگاريان سفير روسيه در ايران نيز در اين ديدار ، ملاقات با رئيس كل گمرك ايران را بسيار مهم توصيف كرد و گفت: از وضع فعلي مبادلات تجاري دو كشور خوشحال نيستم، چون قابليت هاي تجاري ايران و روسيه بسيار بيشتر از اين ميزان است.
سفير روسيه در ايران در ادامه ضمن استقبال از سفر كرباسيان به روسيه ، قول مساعد داد تابه برخي مشكلات گمركي تجار ايران در روسيه دراسرع وقت رسيدگي نمايد.

تسهيلات گمركي ميان ايران و روسيه برقرار مي‌شود