بازرسي کيفيت گستر

بازرسي کيفيت گسترمدیر عامل

سيد هادي حجتي

نشانی

خ وليعصر، نرسيده به ميدان ونک، کوچه شهيد فوزي، خيابان نيلو، کوچه منش، پلاک9، طبقه اول

تلفن

88678127-8

نمابر

88676386

ایمیلوب سایت

www.kgci.net