اخبار

استاندارد

تفاهم نامه همكاري بين سازمان ملي استاندارد ايران و شوراي انجمن هاي علمي ايران امضا شد

در راستاي اصل همكاري هاي متقابل دستگاهها و سازمانها و با توجه به ضرورت توسعه و گسترش هم انديشي و همفكري و استفاده از خرد جمعي در زمينه هاي استاندارد ، تفاهم نامه اي بين سازمان ملي استاندارد ايران و شوراي انجمن هاي علمي ايران به امضا رسيد.

برگزاري همايش تحقق بخشي به شعار توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني

همايش تحقق بخشي به شعار توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني با حضور برخي از مقامات م مديران بازرگاني كشور برگزار مي‌شود.

اعلام برنامه ملاقات مردمي رييس سازمان ملي استاندارد ايران

بر اساس بند 6-1 نظامنامه مديريت پاسخگويي به شكايات مردم موضوع تصويب نامه شماره 85084/1901 مورخ 12/5/84 مبني بر ديدار مردمي كليه دستگاهها در تمامي سطوح ، مهندس نظام الدين برزگري رييس سازمان ملي استاندارد ايران هر 15 روز  يكبار در تهران و به مدت...

بازرسي و آزمون 122 وسايل توزين و سنجش در استان خراسان جنوبي انجام شد

در سه ماهه اخيرسال جاري، تعداد 122 مورد وسايل توزين و سنجش سبك مشمول استاندارد اجبار ي در سطح استان مورد بازرسي و آزمون قرار گرفت.

راه های حل مشکلات تجار و بازرگارنان در ترخیص کالا

  با حضور جمعي از مديران ارشد گمرك ايران و مسئولان سازمان ملي استاندارد ايران، مسائل و مشكلات مرتبط با ترخيص كالا مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

آيين‌نامه تأييد صلاحيت شرکتهاي بازرسي‌کننده و ضوابط بازرسي کالاها

شوراي عالي استاندارد در جلسه کميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست بنا به پيشنهاد شماره 55895/60 مورخ 19/3/1387 وزارت صنايع و معادن و به استناد بند (14) ماده (20) قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ـ مصوب 1371ـ و در...