اخبار

استاندارد

بازرسي و آزمون 122 وسايل توزين و سنجش در استان خراسان جنوبي انجام شد

در سه ماهه اخيرسال جاري، تعداد 122 مورد وسايل توزين و سنجش سبك مشمول استاندارد اجبار ي در سطح استان مورد بازرسي و آزمون قرار گرفت.

راه های حل مشکلات تجار و بازرگارنان در ترخیص کالا

  با حضور جمعي از مديران ارشد گمرك ايران و مسئولان سازمان ملي استاندارد ايران، مسائل و مشكلات مرتبط با ترخيص كالا مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

آيين‌نامه تأييد صلاحيت شرکتهاي بازرسي‌کننده و ضوابط بازرسي کالاها

شوراي عالي استاندارد در جلسه کميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست بنا به پيشنهاد شماره 55895/60 مورخ 19/3/1387 وزارت صنايع و معادن و به استناد بند (14) ماده (20) قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ـ مصوب 1371ـ و در...